Verwarming

Voor de aanleg en het onderhoud van C.V.-installaties hanteren wij hoge kwaliteitsnormen. Wij verplichten onszelf continue te werken aan een hoge klantentevredenheid.

Wij kunnen u helpen met het kiezen van de verwarming die het beste voldoet aan uw eisen Wij houden daarbij rekening met uw comfort en met het energieverbruik. Ook voor het onderhoud van uw installatie kan u een beroep doen op ons, zowel voor stookolie als voor aardgas.

Vloerverwarming

Bij vloerverwarming lopen er verwarmingsbuizen onder de volledige vloer. Door het warme water krijgt de gehele vloer een homogene temperatuur. Vloerverwarming heeft veel voordelen:

 • plaatsbesparend
 • aangenaam om op te lopen
 • constante temperatuur in het huis
 • ideaal in combinatie met een gascondencerende ketel / warmtepompen/ zonnepanelen
 • de keteltemperatuur is lager dan bij de traditionele radiatoren en dus energiebesparend

Gasketel

Door de stijgende stookolie prijzen/belastingen en de steeds strengere milieu-eisen, stijgt de vraag naar gasinstallaties. De gasbranders hebben de laatste jaren een grote evolutie doorgemaakt. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van gascondensatieketels. Deze halen een nog hoger rendement door warmte te onttrekken uit de waterdamp die aanwezig is in de verbrandingsgassen van de ketel. Een gascondensatieketel in combinatie met vloerverwarming is dan ook een sterke aanrader. Sinds geruime tijd zijn wij "Atag-Selectdealer". Dit houdt in dat al onze installaties aan de strengste veiligheidsnormen en afwerkingseisen voldoen.

Keuring nieuwe gasinstallaties

Keuring nieuwe gasinstallaties Onze firma heeft de erkende aardgashabilitatie voor het keuren van nieuwe gasinstallaties. Een gehabiliteerd installateur is houder van een nationaal brevet ter staving van zijn deskundigheid en vakmanschap. Wij, gemachtigd door Interelectra, kunnen meteen de indienststelling van de aansluiting verrichten . Het is dus niet nodig om de installatie eerst te laten keuren door een erkend keuringsorganisme. Het bespaart U dus tijd en geld.

Zonneboiler

Door de uitstoot van CO2 wordt het natuurlijk evenwicht danig verstoord. De gevolgen van het broeikaseffect en de voortdurend stijgende energieprijzen zijn dan ook een goede reden om over te stappen op zuivere duurzame energie.
Door gebruik te maken van een zonneboiler ga je niet alleen het milieu minder belasten maar bespaar je ook heel wat op je energie-faktuur.

Onderhoud

Onderhoud mazout

 • Reinigen van ketel, brander en schouw
 • Afstelling van brander en rendementsmeting
 • Afgeven van onderhoudsattest

Onderhoud gas

 • Reinigen van ketel en branderbed
 • Vegen van schouw
 • Controleren van werking van de veiligheidssystemen
 • Controle op gaslekken
 • Jaarlijks onderhoud verbetert het rendement van de installatie

Het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978 verplicht de gebruiker van een verwarmingsinstallatie werkende op vloeibare brandstoffen ( mazout ), om jaarlijks de ketel en brander te laten onderhouden.

Bij een gasketel moet er om de twee jaar een onderhoudsbeurt plaatsvinden. U krijgt dan een conformiteitattest, wat ook nodig is voor uw brandverzekering.

Het jaarlijks onderhoud verhoogt het rendement van uw verwarmingsketel.

Links   Sitemap   webdesign by Ellaweb